Disclaimer

Deze website is van algemene informatieve aard. Er is grote zorg besteed aan de juistheid en volledigheid van deze website. Aan de inhoud van de website kunnen echter geen rechten worden ontleend. ELAVIE is niet aansprakelijk voor  schade die direct of indirect is ontstaan door de informatie op deze website of via verwijzingen naar andere websites.

De informatie op deze website is bedoeld voor mensen die zich in algemene zin verder wensen te verdiepen in gezondheid en zaken die kunnen bijdragen aan gezondheid en vitaliteit. De informatie is geen persoonlijk behandelplan. Vraag voor een passende behandeling, afgestemd op de eigen persoonlijke situatie waarbij altijd unieke factoren een rol spelen, advies van een therapeut of arts die lid is van een erkende beroepsvereniging, zoals de MBOG.

Orthomoleculaire therapie is geen reguliere geneeskunde. In de orthomoleculaire therapie wordt gekeken naar de effecten van bepaalde voedingsstoffen op het menselijk lichaam. Het gaat hier om voedingsstoffen, niet om geneesmiddelen.

Een voedings-, suppletie en leefstijladvies van een orthomoleculair therapeut, neemt niet de plaats in van regulier medisch advies of een reguliere specialistische medische behandeling. Raadpleeg bij ziekte of gezondheidsklachten altijd eerst je huisarts of, indien van toepassing, je medisch specialist.

Gebruik supplementen en natuurlijke middelen alleen onder begeleiding van uw erkend therapeut of arts. Net zoals bij reguliere medicatie, kunnen supplementen en natuurlijke middelen bij ondeskundig gebruik schade aan het lichaam veroorzaken. 

Voor meer informatie over de orthomoleculaire therapie, zie de website van de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). Dit is de beroepsvereniging van orthomoleculair therapeuten.

Klachtenreglement

ELAVIE is aangesloten bij beroepsvereniging MBOG. De MBOG is voor haar leden aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB-koepel).

De Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen zorgt voor de behandeling van klachten volgens de landelijke klachtregeling voor beroepsbeoefenaren Alternatieve / Complementaire behandelwijzen. Meer informatie is te lezen in de folder.

Klachtenbrochure